Wat te doen als u niet tevreden bent?

 

Doe uw mond open bij de tandarts!
Wij hebben de intentie om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent. Dit kunt u doen via ons contactformulier. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij het KNMT terecht. Hier leggen ze graag uit wat we voor u kunnen doen.

 

Praat met uw tandarts
Vraag om een gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt en de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Daarnaast is het voor de tandarts belangrijk te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan samen gaan zoeken naar een oplossing.

 

Advies van het TIP
Als u er niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en via het online contactformulier (klik) advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt. Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.

 

KNMT-klachtenregeling
U bent op de hoogte gesteld van de KNMT-klachtenregeling. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Kwaliteit, klachten en geschillenzorg aan elke zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De KNMT kan namelijk:
- een bemiddelende rol spelen;
- overgaan naar formele behandeling van uw klacht, vergroot in een uitspraak.

 

Bemiddeling
Nadat u een klacht heeft ingediend neemt de klachtenfunctionaris van de KNMT contact met u en de tandarts op. Hij/Zij gaat bemiddelen. Voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van twee deskundigen van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een goede oplossing. Indien nodig kan er een mondonderzoek plaatsvinden. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is het probleem opgelost. Deze periode duurt ongeveer 6 weken.

 

Formele uitspraak
Als een bemiddeling niet tot een voorstel uit komt, kan u de klachtenfunctionaris vragen om een formele behandeling van uw klacht bij de Geschilleninstantie Mondzorg (klik).  U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Partijen worden gevraagd naar hun mening. Binnen 6 maanden doen zij een bindende uitspraak.

 

Kosten
Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.

Wanneer de klacht onder behandeling komt bij de Geschilleninstantie Mondzorg kunnen hier kosten aan verbonden zijn; hier wordt u vooraf over geïnformeerd door de Geschilleninstantie Mondzorg.

 

Meer informatie
Informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de KNMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein of online door te klikken op deze link.

Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), via het contactformulier (klik) op www.allesoverhetgebit.nl

 


Contact gegevens

Tandartspraktijk Evenaar

Scharlakenstraat 32

1339 AC  Almere Buiten

Tel: 036 5351757

E-mail: info@tandartspraktijkevenaar.nl

Zorgmail: tandartspraktijkevenaar@zorgmail.nl

Zorgmail Edi-adres: 500137353@lms.lifeline.nl

Openingstijden

maandag tot en met vrijdag

ochtend: 08:30 uur - 12:15 uur

middag: 13:15 uur - 17:00 uur

(feestdagen + vakanties

voorbehouden)

 

BIG

M.W.J. van Leeuwen: 79056047302

A. Omar: 29921981202

J.A. Schaap: 79023682502

 

disclaimer /

gebruiksvoorwaarden van deze site